امکانات اختصاصی به درخواست شما

آپتایم 99.99 درصد / پشتیبانی 24 ساعته / سرعت بالا

پلان ویژه 2 گیگ

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 2000MB
 • افزودن دامنه نامحدود
 • تهیه فایل پشتیبان هفتگی
 • پرداخت 2 ساله با 15% تخفیف
 • پرداخت 3 ساله با 30% تخفیف
هاست ویژه پلان 1

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 25GB
 • پهنای باند نامحدود
 • افزودن دامنه دارد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • نحوه پرداخت دو ماهه
هاست ویژه پلان 2

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 3GB
 • پهنای باند 70GB
 • افزودن دامنه دارد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • نحوه پرداخت سالانه
هاست ویژه پلان 3

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 5GB
 • پهنای باند 120GB
 • افزودن دامنه دارد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • نحوه پرداخت سالانه
هاست ویژه پلان 5

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 25GB
 • پهنای باند 100GB
 • افزودن دامنه دارد
 • تهیه فایل پشتیبان ماهانه
 • نحوه پرداخت سالانه
هاست ویژه 1 گیگ

آپتایم 99.99%
پشتیبانی 24 ساعته

 • فضا 1GB
 • پهنای باند نامحدود
 • افزودن دامنه دارد
 • تهیه فایل پشتیبان روزانه
 • دارد ُُُSSL
 • نحوه پرداخت سالانه